Demontage

Allereerst ontdoen wij, bij Alma Autodemontage, de auto van de motor en van alle milieu-onvriendelijke materialen, zoals olie, glas en rubber. Deze materialen verzamelen we gescheiden in containers waarna ze naar fabrieken gaan voor hergebruik.

Vervolgens gaat een monteur aan de slag om de auto efficiënt onderdeel voor onderdeel te demonteren. Ieder onderdeel krijgt een identificatiesticker en een aparte kwaliteitscontrole. De gegevens gaan in de computer. Zo weten wij altijd van elk onderdeel de kwaliteit en oorsprong.